استراحت پزشکی و غرامت دستمزد ایام بیماری

مقررات مربوط به تایید استراحت پزشکی بیمه شدگان

 در تمامی گواهی های استراحت پزشکی باید نوع بیماری و مدّت بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل به تفکیک و صراحت مشخص شده باشد.

گواهی های استراحت پزشکی که در هر نوبت هفت روز و کمتر باشد . ( و جمع آنها در طول سال از ۱۵ روز بیشتر نشود) بر اساس گواهی پزشک معالج و معتمد ، قابل قبول است.

اگر گواهی استراحت پزشکی در یک نوبت بیشتر از هفت روز باشد ، اعتبار آن باید به تایید پزشک معتمد برسد.

اگر جمع گواهی های استراحت پزشکی در طول سال از ۱۵ روز تا ۶۰ روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد برسد.

استراحت های مربوط به ایام بارداری و همچنین استراحت های بیش از ۶۰ روز در طول سال باید به تایید شورای پزشکی برسد.

  

ضوابط مربوط به دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری

 در مواردی که بیمه شده به دلیل بیماری ، به طور موقت توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود ، سازمان تامین اجتماعی بخشی از حقوق و دستمزد او را در این مدت جبران می کند.

* شرائط برخورداری از غرامت دستمزد ایام بیماری

۱- گواهی استراحت پزشکی بیمه شده به تایید مراجع پزشکی سازمان تامین اجتمکاعی رسیده باشد.

۲- کارفرما گواهی کند که در تاریخ اعلام بیماری ، بیمه شده مشغول به کار (یا در مرخصی استحقاقی) بوده و نیز در مدت بیماری مشغول به کار نبوده و مزد و حقوق دریافت نکرده است.

*غرامت دستمزد ایام بیماری در موارد زیر از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود:

۱- در صورتی که استراحت بیمار به دلیل هر نوع حادثه و یا به دلیل بیماری حرفه ای باشد.

۲- در صورتی که بیمه شده بخشی از طول دوره استراحت (یا تمام آن) را در بیمارستان بستری بلاشد.

۳- در صورتی که استراحت بیمار مربوط به عواقب بیماری قبلی او باشد.

۴- در صورتی که استراحت بیمار ناشی از عوارض جانبازی باشد.

# در سایر موارد ، غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود.

 

مراحل و  مدارک لازم جهت دریافت غرامت مقطوع نقص عضو

 به بیمه شدگانی که به علت حادثه ناشی از کار ، طبق تشخیص کمیسیون پزشکی ، بین ۱۰تا ۳۳ درصد کارایی خود را از دست داده باشند ، غرامت نقص عضو مقطوع پرداخت می شود.

این مبلغ متناسب با درصد از کارافتادگی (یا کاهش کارآیی) بیمه شده ، سال های پرداخت حق بیمه و متوسط مزد یا حقوق او تعیین می شود.

بیمه شدگان واجد شرائط می توانند پس از طی مراحل لازم و تکمیل مدارک زیر، برای دریافت غرامت نقص عضو مقطوع ، به شعبه تامین اجتماعی مراجعه نمایند.

*مدارک لازم برای پرداخت غرامت نقص عضو:

۱- اصل نظریه کمیسیون پزشکی

۲- تصویر شناسنامه بیمه شده و افراد تحت تکفل او

۳- گزارش حادثه (توسط کارفرما)

۴- گزارش بررسی حادثه توسط بازرسی فنی شعبه تامین اجتماعی

۵- گزارش بازرس کار (یا کارشناس بهداشت کار) در خصوص تعیین مقصر حادثه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


4 − یک =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates